Vol 19, No 1 (2015)

Table of Contents

Articles

Yu. Drozd, V. Kirichenko, A. Petravchuk, V. Sushchansky, V. Ustimenko
PDF
Orest D. Artemovych
PDF
Mustafa Gökhan Benli, Rostislav Grigorchuk
PDF
Agnieszka Bier, Vitaliy Sushchansky
PDF
Vitaliy M. Bondarenko, Vitaliy V. Bondarenko, Viktoria A. Lisykevych, Yulia M. Pereguda
PDF
Ken Dykema, Kate Juschenko
PDF
Attila Egri-Nagy, Chrystopher L. Nehaniv
PDF
Oleg Gerdiy, Bogdana Oliynyk
PDF
Yasuyuki Kachi, Pavlos Tzermias
PDF
A. Yu. Olshanskii
PDF
B. Plotkin, E. Plotkin, G. Zhitomirski
PDF
Urszula Romańczuk-Polubiec, Vasyl Ustimenko
PDF
Vasyl Ustimenko
PDF