Vol 4, No 1 (2005)

This is a special issue of the journal devoted to the jubilee of the outstanding Ukrainian mathematician, one of the founder of our journal Professor Yuriy Drozd.

Table of Contents

Articles

The Friends
PDF
Vitalij M. Bondarenko
PDF
M. A. Dokuchaev, V. V. Kirichenko, A. V. Zelensky, V. N. Zhuravlev
PDF
Vyacheslav Futorny
PDF
T. N. Gaiduk, V. V. Sergeichuk, N. A. Zharko
PDF
Marina Khibina
PDF
I. V. Protasov, O. I. Protasova
PDF
L. A. Kurdachenko, I. Ya. Subbotin
PDF
Vasyl Pyekhtyeryev
PDF
O. V. Savastru, P. D. Varbanets
PDF
Vitaly I. Sushchansky, Nataliya V. Netreba
PDF
A. A. Ustimenko
PDF
Bogdan Zabavsky
PDF